Cốt liệu trang trí tường đất

Một số loại cốt liệu trang trí có thể kể đến như rơm, vỏ trấu, vỏ sò,...

Tường đất mix vỏ trấu

Công trình được hoàn thiện bằng cách trộn vỏ trấu với vữa đất Oliu kết hợp với các vỏ trấu trên bề mặt tạo nên một bức tường đất có màu sắc và độ thô mộc tự nhiên.

Tường đất mix vỏ trấu mặt tiền (Ảnh: LH's Design)

Tường đất mix vỏ trấu mặt tiền (Ảnh: LH's Design)

Tường đất mix vỏ trấu tự nhiên (Ảnh: LH's Design)

Tường đất mix vỏ trấu tự nhiên (Ảnh: LH's Design)

Tường đất được hoàn thiện từ vữa đất Oliu và vỏ trấu tự nhiên (Ảnh: LH's Design)

Tường đất được hoàn thiện từ vữa đất Oliu và vỏ trấu tự nhiên (Ảnh: LH's Design)

Tường đất mix vỏ trấu thi công mặt tiền & ngoài trời (Ảnh: LH's Design)

Tường đất mix vỏ trấu thi công mặt tiền & ngoài trời (Ảnh: LH's Design)

Từng vỏ trấu được thi công chắc chắn trên bức tường đất (Ảnh: LH's Design)

Từng vỏ trấu được thi công chắc chắn trên bức tường đất (Ảnh: LH's Design)

Tường đất mix vỏ trấu phù hợp với những công trình hiện đại (Ảnh: LH's Design)

Tường đất mix vỏ trấu phù hợp với những công trình hiện đại (Ảnh: LH's Design)

Vòm cửa sổ với tường đất mix vỏ trấu (Ảnh: LH's Design)

Vòm cửa sổ với tường đất mix vỏ trấu (Ảnh: LH's Design)

Dự án

 

Tin tức