Tường bả bê tông hiệu ứng công trình văn phòng Prodential

Văn phòng Prodential 
Tầng 3 Vincom, Nguyễn Chí Thanh, HN
Thiết kế ADP Architects  

Thi công hạng mục bê tông mài: Vietbeton

Phòng hội thảo

 

Phòng hội thảo

 

Khu giải lao