Sự kết hợp giữa : Tường bê tông ứng dụng + Sàn bê tông mài + Gạch bê tông vân gỗ .

Sự kết hợp giữa :

Tường bê tông ứng dụng + Sàn bê tông mài + Gạch bê tông vân gỗ .

#HP6-27 Riverside Sai Dong, Ha Noi.
#Design: AHL Architect.
#Photo : Hoàng Lê. 
#Decorbeton: Bê Tông Ứng Dụng/ Vietbeton.