Tường bê tông ứng dụng cho căn hộ 2LA

Căn hộ 2LA
Thiết kế Sonthai Architects & Associates ( SAA)
Photo     Nguyễn Trọng Tùng (SAA)  

Beton:    Vietbeton

Căn hộ 2LA
Thiết kế Sonthai Architects & Associates ( SAA)
Photo Nguyễn Trọng Tùng (SAA)  

Beton: Vietbeton