Bàn BSLIU3

Bàn BSLIU3

Đế sắt của bàn bê tông

 Bàn bê tông kết hợp đế sắt.

Mặt bàn bê tông