Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, phí vận chuyển sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế giữa hai bên.