Tường bê tông ứng dụng

QUY TRÌNH:

  • Bả hỗn hợp bê tông: Làm sạch tường, lu chống thấm, bả lớp lót, sử dụng vữa các thành phần bả nhiều lớp để hoàn thiện bề mặt, có bổ sung một số phụ gia chuyên dụng. (Tiến hành bả bê tông lên bề mặt tường chờ khô giữa các lớp). 

 

 

  • Mài mịn: Sau quá trình chờ các lớp đủ cứng, tiến hành ráp mịn cho tường.

 

  • Phủ bảo vệ: Sau khi mài đạt đến tiêu chuẩn, tiến hành phủ hóa chất bảo vệ lên bề mặt tường. Hóa chất này có tính năng vừa bảo vệ tường, giữ màu, vừa tăng độ bóng mờ cho tường.